Advokát

 

 

ADVOKÁT

JUDr. Marta Nováková, advokátka

Advokátka a zakladatelka advokátní kanceláře. V roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2009 složila rigorózní zkoušku a byl jí udělen titul JUDr. V advokacii působí od roku 2009, kdy nastoupila jako advokátní koncipientka renomované pražské advokátní kanceláře a v roce 2012 navázala s touto kanceláří trvalou spolupráci jako samostatný advokát poskytující právní služby české i zahraniční klientele. Advokátkou a členkou České advokátní komory je od roku 2012. V roce 2013 založila vlastní advokátní kancelář.

Specializuje se na právo obchodní se zaměřením na právo společností a obchodní závazkové vztahy, právo občanské, smluvní vztahy, právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo, rodinné právo, vymáhání pohledávek, veřejné zakázky a zastupování v soudních, rozhodčích a správních řízeních.

Právní služby poskytuje na území České republiky v českém a anglickém jazyce.