JUDR. MARTA NOVÁKOVÁ

 

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Advokátní kancelář JUDr. Marty Novákové byla založena v roce 2013, a to ke dni 1.7.2013. Právní služby poskytuje na území České republiky české i zahraniční klientele, podnikatelům, právnickým osobám i občanům, se zaměřením na obchodní právo, právo společností, občanské právo, smluvní vztahy, právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo, rodinné právo, vymáhání pohledávek a veřejné zakázky.

Právní služby poskytujeme profesionálně a efektivně, plníme dohodnuté termíny. Velký důraz klademe na individuální přístup ke každému klientovi, ochranu jeho zájmů a vysoký standard právní pomoci, která je poskytována vždy tak, aby klientům přinášela maximální prospěch a spokojenost při vynaložení přiměřených cenových nákladů.

Klientům nabízíme jak dlouhodobou spolupráci, tak právní pomoc v jednotlivých případech. Poskytujeme komplexní právní poradenství i specializované právní služby, a to nejen v sídle advokátní kanceláře, ale v i sídlech klientů či jejich obchodních partnerů. Naší snahou je vytvoření dlouhodobých a fungujících vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.

V souvislosti s poskytováním právních služeb zajišťujeme ověřování pravosti podpisůadvokátní úschovu peněz.

Odbornost poskytovaných právních služeb si zajišťujeme pravidelnou účastí na vzdělávacích seminářích a akreditovaných programech. Při poskytování právní pomoci čerpáme ze znalostí českého právního řádu i ze soudních rozhodnutí. Dodržování právních předpisů, stavovských předpisů České advokátní komory, zachovávání mlčenlivosti o získaných informacích i striktní dodržování profesní etiky je pro nás samozřejmostí.

Spolupracujeme s odborníky z řad účetních a daňových poradců, auditorů, soudních znalců a tlumočníků, odhadců, s notářskými kancelářemi i exekutorskými úřady.

 

PROČ VYUŽÍT NAŠICH SLUŽEB?

PROFESIONALITA

Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a diskrétně.

SPLNÍME OČEKÁVÁNÍ

Splníme Vaše očekávání a přineseme Vám maximální prospěch.

ELIMINACE RIZIK

Eliminujeme rizika z Vaší podnikatelské činnosti i běžných občanských vztahů.

MINIMUM NÁKLADŮ

Minimalizujeme Vaše náklady spojené s poskytovanými právními službami.